YENİ OTOPARK MEVZUATI YAKINDA MECLİS’TE

04.06.2016
YENİ OTOPARK MEVZUATI YAKINDA MECLİS’TE
Türkiye belediyeler birliği tarafından tertip edilen “Terminaller ve Otoparklar Çalıştayı” tüm büyükşehir ve il belediyeleri uzman ve yetkililerinin katılımı ile 1-3 haziran 2016 tarihleri arasında Antalya da gerçekleşti.
 
Daha önce Otopark işletmeler Derneği öncülüğünde İçişleri Bakanlığı ,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile 2014 yılında gerçekleştirilen “Otopark mevzuat çalıştayı” sonrası yapılan çalışmalar yetkililere aktarılarak mevzuat konusunda son öneriler alınmıştı. Türkiye Belediyeler birliği Genel Sekreter Yardımcısı Recep ŞAHİN’in açılış konuşması ile başlayan çalıştayda terminaller ve otoparklar da karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri tüm yönleri ile ele alındı.
Şirketimizi temsilen AR GE Müdürü Selami Balcı ve Teknik İşler Müdürü Ömer Faruk Kaya sektörün genel bir değerlendirmesini yaparak İSPARK’ın tecrübesini katılımcılara aktardı.
 
6 farklı masa da uzmanlar konu başlıklarına göre yapılması gerekenleri dile getirerek terminal ve otopark hizmetlerinin modern hizmet vermesi için karar alıcıların yapması gerekenler öncelik sırasına göre bir sonuç bildirgesi haline dönüştürülerek rapor olarak ilgililere iletilmesi ile sorunların çözülmesine öncü olabileceği kanaatine varıldı.
Mesleki hizmetler genel müdürlüğü öncülüğünde yapılan otopark mevzuat çalışmasında yer alması istenen yeni talepler de değerlendirilerek mevzuatın yeni taleplere cevap verebilmesi için bazı revizyonlara gitmesinin daha faydalı olabileceği benimsendi.
 
Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde farklı yönetmelik ve mevzuatlarla yürütülen otoparkçılık yeni bir yasal düzenlemeye kavuşacak.
 
OİD daha önce de dile getirdiği gibi 20 milyon aracın otopark ihtiyacına cevap verecek proje ve çalışmalar değerlendirildi. Farklı uygulamaların önüne geçmek amacıyla otoparkları tek merkezden yönetecek yasal bir düzenleme üzerinde yürütülen çalışmalar tartışıldı. Ülke genelindeki tüm yerel yönetimleri ve özel işletmeleri kapsayacak otopark yönetmeliği ve mevzuatı hazırlanarak uygulamaya alınması konusunda görüş birliğine varıldı.
Ulaşımın ana akslarından birinin otopark olduğunu ve gün geçtikçe küçük ilçelerde dahi otopark sıkıntısının ortaya çıktığını göz önünde bulundurularak Üniversitelerimizin alanında uzman akademisyenleriyle otopark alanlarını yeniden düzenleyecek yeni mevzuatı çalışması önem arz etmektedir. Uzun zamandır yaptığımız çalışmaları ve hazırladığımız projeleri artık somutlaştırıyoruz. Otoparkları tek merkezden yönetecek ve aynı yasal mevzuatla hizmet verecek ortak bir yapıyı ve iradeyi oraya koyacağız” dedi.
 
Artan taşıt sahipliğiyle birlikte her gün trafiğe katılan araç sayısındaki yükselme ile trafikte 20 milyona yakın araç bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin otoparkları tek merkezden yönetmek amacıyla kurduğu İSPARK sistemi ülke genelinde yaygınlaşıyor.
İSPARK birçok belediyeye uygulama ve işletmecilik alanında danışmanlık desteği veriyor. İSPARK’ın öncülüğünde kurulan Otopark İşletmecileri Derneği’ne belediyelerde otopark hizmeti veren şirketlerin katılımı hızla devam ediyor.