Hakkımızda


Otopark İşletmecileri Derneği aşağıdaki amaçlarla kurulmuştur.

  • Otopark ve teknepark sektörünün gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak üzere otopark sektörünün gelişmesini sağlayacak faaliyette bulunmak,


  • Sektörle doğrudan veya dolaylı ilgili meydana gelen her türlü gelişmeyi takip etmek, uygulama birliği sağlamak, ortak çalışma ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmak,


  • Otopark ve teknepark sektörüyle ilgili müşterek sorunları tespit etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek uygun çözümlerin üretmek, üretilen çözümlere katkı sağlamak,


  • Müşterek çalışma ve görüşmelerle otopark sektörünü ilgilendiren teknik, ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel ve idari bakımdan mevcut bütün meseleleri ortaya çıkarmak, gündeme getirmek, yurt içinde ve yurt dışında sektöre faydalı çalışmaların yapılmasını ve bunların tanıtılmasını teşvik etmek.


  • Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında otopark ve teknepark sektörü ile ilgili her türlü dernek, birlik ve sivil toplum kuruluşlarına üye olmak, sektörü temsil etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörle ilgili her konuda işbirliğini gerçekleştirmek,


  • Kaynak ve imkânların etkin kullanımını sağlamak, bunun için bilgi, teknoloji ve sektöre yararlı olabilecek her türlü tecrübeyi paylaşmak,


  • Otopark ve teknepark sektörünün kaliteli, sürekli, ekonomik ve güvenli esaslar çerçevesinde hizmet vermesini sağlamak, bu amaca yönelik olarak tesis, işletme, etüt, teknik donanım, projelendirme ve uygulama işleri dâhil her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,


  • Otopark ve teknepark sektörüyle ilgili ilke, kural ve standartların belirlenmesine katkı sağlamak. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer hizmetleri yapmak.