OİD TOPLANTISI KOCAELİ DE YAPILDI

13.07.2016
OİD TOPLANTISI KOCAELİ DE YAPILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden Belde A.Ş. Otopark İşletmecileri Derneği (OİD) toplantısına ev sahipliği yaptı.
 
Otopark İşletmecileri Derneği (OİD) Değerlendirme Toplantısı Kocaeli’de yapıldı
 
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BULUŞTU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde A.Ş. kurucu üyesi olduğu Otopark İşletmecileri Derneği'nin (OİD) Temmuz ayı değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya Otopark İşletmecileri Derneği (OİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş. Genel Müdürü Nurettin KORKUT, Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BELDE A.Ş. Genel Müdürü Kemal YAZICI, Başkan Yardımcısı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BURBAK A.Ş. Genel Müdürü Kasım ŞAHİN, Dernek Saymanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İMAR A.Ş. Genel Müdürü Yakup DİNÇ, Dernek Genel Sekreteri ve PARKTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Z. Bahadır SARAÇ, Denetim Kurulu Üyeleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş. Ar-ge Müdürü Selami BALCI, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İMAR A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÇETİN, Yönetim Kurulu Üyeleri; T-PARK Genel Koordinatörü Fatih BAYRAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURBAK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mahmut SERTGÖZ, EMPARK A.Ş. Genel Koordinatörü Yalçın KURT, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALPARK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hakan BUYURGAN, Edip KÖSEM ile konuk olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Metin KAPLAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş. Hukuk Müşaviri Faruk ŞENEL, EMPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Paulo NABAİS ve Otopark İşletmecileri Derneği (OİD) Genel Koordinatörü Mustafa ÇAKIR katıldı.
 
GÜNDEM MADDELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Derneğin genel olarak yönetimsel, büyüme ve geliştirilmesi yönünde değerlendirilmesi ilgili başlayan toplantıya diğer önemli gündem maddeleri olan yol üzeri otopark uygulamaları hakkında süregelen dava konuları ve mahkeme kararlarının irdelenmesi ve otopark sektörü için hazırlanan Yasa Tasarısının görüşülmesiyle devam edildi.
 
OTOPARKÇILIĞIN MERKEZI OLACAK
Otopark İşletmecileri Derneği (OİD) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin KORKUT ulaşım araçlarının park çözümlerine yönelik strateji ve proje geliştirmek, otopark ve sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşmak, yönetmelik ve yasal mevzuatların belirleyici bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla işletmecilik yapan kamu ve özel sektörü bir çatı altında birleştiren “Otopark İşletmecileri Derneği”nin otoparkçılığın merkezi olduğunu ve bu sebeble kurulan derneğin üyeler arasında mesleki deneyim, karşılıklı destek, mesleki park kuruluşları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak, otopark ve kentsel hareketlilik ile ilgili önlem ve çözümler, ulaşım araçlarına yönelik park çözümleri gibi birçok konuda işbirliğine gidildiğine değindi.
 
Otopark işletmeciliği yapan kamu ve özel firmaların problem yaşadığı ve biran önce çözüme ulaştırılması gerekli olan en önemli konuların başında yeni otopark mevzuatının, EFT-POS özellikli yeni nesil yazar kasa kullanımı için yasal sonuca varılması ve otopark borçlarının tahsilatı hususunda gerekli olan yasanın çıkması için yol haritasının en kısa zamanda belirlenmesi gerektiğini vurgulayan KORKUT, derneğin halihazırda 21 tane üyesi bulunduğunu ve bu sayının diğer büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve özel sektörlerin de katılımıyla üye sayısının giderek artmasının derneğin daha güçlü olması anlamına geleceğini belirtti.
 
YOL ÜZERİ PARKLANMA BİR İHTİYAÇ VE UYGULAMA YASAL
Otopark İşletmecileri Derneği (OİD) Başkan Yardımcısı ve BELDE A.Ş. Genel Müdürü Kemal YAZICI toplantıda yaptığı konuşmada yol üzeri parklanmaların şehirler ve araç sürücüleri için bir ihtiyaç olduğuna değindi. Yol üzeri parklanmaların süreli ve ücretli olmasının doğru bir yaklaşım olduğunu aktaran Kemal YAZICI, aksi takdirde yolların keşmekeş bir hale geleceği ve trafiğin içinden çıkılmaz bir duruma dönüşeceğini belirtti.
 
Vatandaşlarımızda yol üzeri parklanmanın yasal olmadığı yönünde bir görüş olduğuna dikkat çekerek devam eden Kemal YAZICI, Büyükşehir Belediyelerindeki parkomatlı otopark yerlerinin; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesi, f ve l bentleri ile yine aynı Kanunun 26 ıncı maddesindetanımlanan yetkiye dayanılarak işletildiğini, ilgili maddeler incelendiğinde uygulamanın yasal olduğunun açıkça görüleceğini belirtti.
 
Gerek Kocaeli İlinde ve gerekse diğer illerde parkomat uygulaması iptal edilen bölgelerle ilgili alınan Mahkeme Kararlarının vatandaşlarımızda uygulamanın yasal olmadığı için sonlandırıldığı yönünde bir algı oluşturduğuna da değinen Kemal YAZICI, ilgili kararlar incelediğinde parkomat uygulamalarının yasal olmadığı için değil bazı caddelerin fiziki yapısından kaynaklı daralmalardan ötürü trafik akışının engellendiği için sonlandırıldığını vurguladı. Kemal YAZICI, özellikle yol üzeri parklanma uygulamasındaki mevzuat, planlama, teknoloji, yatırım (finans), işletme ve ulaşım (trafik) gibi temel sorunların çözüme kavuşturulması halinde bu uygulamada karşılaşılan sorunların önemli ölçüde azalacağını belirtti.