OTOPARK GÖREVLİLERİNE MESLEKİ STANDART GELDİ

TOPARK işletmecileri Derneği (OİD) tarafından hazırlanan Otopark Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 27.01.2018
OTOPARK GÖREVLİLERİNE MESLEKİ STANDART GELDİ

OTOPARK işletmecileri Derneği (OİD) tarafından hazırlanan Otopark Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OİD, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi işbirliğiyle hazırlanıp onaylandıktan sonra yayımlanan, iş sağlığı ve güvenliğinin de ön planda tutulduğu karara göre, otopark görevlileri sınava tabi tutulmadan iş yapamayacak. Karara göre, otopark görevlileri iş disiplinine sahip olacak, çalışma zamanını etkili kullanacak, müşteri odaklı davranacak, müşteri aracına özen gösterecek, temizliğe önem verecek, meslek etiğine uygun davranacak. Otopark görevlilerine mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Bu belge de bir ölçme ve değerlendirme merkezinde sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek Karara göre, otopark görevlileri, park etme, acil durum, araç-gereç-ekipman, bilişim teknolojileri, ekiple çalışma, iş planı oluşturma, zaman yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, temel ilk yardım, mesleki terim bilgi ve becerilerine sahip olacak. Kararla getirilen diğer standartlar şöyle:

Otopark görevlisi; kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışacak. Uyarı işaretlerini talimatlar doğrultusunda kullanacak. Tehlikeli durum ve konuyu ilgililerle paylayacak. Acil durumları bildirecek.Yetkisindeki müşteri öneri ve şikâyetlerini çözecek, yetkisinde olmayanları ilgili kişilere bildirecek. Kişisel temizliğine dikkat edecek. İş kıyafetlerini giyecek. Otoparkın düzenini sağlayacak. Araçların düzenli park edilip edilmediğini kontrol edecek.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180126-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180126-5-1.pdf